ÂM THANH NHÀ XƯỞNG

Âm thanh nhà xưởng cần những gì?

      Đây chính là câu hỏi mà Binh Minh Audio nhận được yêu cầu tư vấn nhiều nhất trong thời gian qua .Thông thường khi tiến hành thi công, lắp đặt nhà xưởng, khâu cuối cùng của quá trình hoàn tất đó là lắp đặt âm thanh cho nhà xưởng .Vậy thì câu hỏi đặt ra là âm thanh nhà xưởng gồm những thiết bị gì? Sau đây Binh Minh Audio xin liệt kê các thiết bị cơ bản dùng cho âm thanh nhà xưởng. &#...